Elevhälsa

Kärrtorps gymnasiums elevhälsoteam arbetar förebyggande och stödjande.

Målet är att skapa förutsättningar för varje elev att klara studierna på bästa sätt efter sin förmåga

Elevhälsoteamet  består av kuratorer, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och resurspedagoger.

 

Dela:
Kategorier: