Lika behandling och allas lika värde

Så här arbetar vi i likabehandlingsgruppen

Rektor och representanter från elevhälsa, lärare och elever träffas regelbundet för att planerar aktiviteter som stimulerar och engagerar till nya möten mellan elever och skolans personal.

 • Inskolningsdagar arrangeras för elever i årskurs 1 - målsättningen är att skapa trygghet och trivsel i klasserna
 • Hälsosamtal med skolsköterskan erbjuds för elever i årskurs 1 - med diskussion om trivsel i klassen och på skolan
 • I utvecklingssamtalet med din mentor diskuteras också hur du trivs och lyckas med dina studier
 • Skolans lärare, elevhälsoteam och skolledningen diskuterar trygghet och trivsel på klasskonferenser och mentorsträffar

Likabehandlingsplanen utvärderas av gruppen, revideras och publiceras. Du hittar den på  på skolans webbplats och i Fronter. Din mentor diskuterar den med dig på mentorstiden.
Skolledningen går igenom planen med skolans personal vid varje läsårsstart .

Vårdnadshavare får information om planen och antimobbninggruppens arbete  vid höstens informationsmöte för elever i årskurs 1.

Stärkt gemenskap med roliga aktiviteter

Varje år försöker vi arrangera olika gemensamma aktiviteter till exempel:

 • KÄR-dag, gemesamma aktiviteter med musik och grillning på skolgården.
 • julspex
 • elevframträdanden
 • luciafirande
 • hälsodag

Engagera dig

I Forum Kärrtorp, elevkår, mentorstid och i skolans föreningsliv finns det många möjligheter för dig att bidra med idéer och aktiviteter så att du och alla andra trivs.

Enkäter ger oss svar

 • Arbetsmiljöenkäten besvaras årligen av alla elever
 • Gymnasieenkäten är gemensam för Stockholms län.
  Den besvaras av elever i årskurs 2.
 • Stockholmsenkäten besvaras vartannat år av elever i årskurs 2
Dela: