Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskaper inom naturvetenskap, matematik och teknik, men även inom andra områden.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Vi varvar teori med olika typer av laborativa uppgifter, både på skolan och i kontakt med universitetet och högskolan.
Kärrtorps gymnasium är ett av Kungliga tekniska högskolan, KTH:s, samarbetsgymnasier.

Ladda ner poängplan med presentation av våra kurser

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. I ditt individuella val kan du läsa avancerade fördjupningskurser som exempelvis bioteknik och programmering.

Individuellt alternativ - med inriktning mot naturvetenskapsprogrammet och specialpedagogisk profil inom AST

Denna utbildning vänder sig till dig som har behov av studier i en liten och trygg grupp och läser ett individuellt anpassat program med möjlighet att få en fullständig gymnasieexamen inom det naturvetenskapliga programmet som ger behörighet till vidare högskolestudier.

Din mentor, dina undervisande lärare och speciallärare samarbetar för att stödja dig i dina studier och i din utveckling.

Vill du ha mer information om utbildningen och verksamheten eller boka ett personligt möte på skolan - tag kontakt med specialpedagog:
Ylva Rundh-Blomberg
Tel: 08 – 508 32 533
E-post: ylva.rundh-blomberg@stockholm.se

Lärandemiljö

 • Liten undervisningsgrupp.
 • Hemklassrum.
 • Gemensam lunch i egen del av matsalen.
 • Anpassning av uppgifter, prov, tid m.m. efter
 • varje elevs behov.
 • Egen bärbar dator under hela studietiden.
 • Specialpedagogiskt stöd.
 • Någon eller några i arbetslaget finns tillgängliga
 • under hela din skoldag i samma del av
 • skolan.
 • Eget uppehållsrum för inriktningen.

Efter gymnasiet

Under hela din utbildning och särskilt i slutet av din tid vid Kärrtorps gymnasium får du möjlighet att fundera på vad du vill göra efter gymnasiet. Oavsett om du vill läsa vidare på universitet eller högskola, folkhögskola eller annan utbildning eller söker arbete eller praktik så har vi som mål att erbjuda varje enskild elev en plan så att du vet hur din närmaste framtid kan eller kommer att se ut. Därför planerar vi under senare tid av din utbildning vid Kärrtorps gymnasium att ha återkommande temadagar och studiebesök på olika universitet och högskolor samt andra för dig anpassade skolor eller arbetsplatser så att du får bästa möjliga start efter gymnasiet.
Vi kommer att bjuda in olika organisationer och arbetsförmedlingen till skolan och du kommer att i nära samarbete med skolans SYV kunna i lugn och ro planera din framtid.

_________________________

Rektor: Pernilla Ericols
pernilla.ericols@stockholm.se
Telefon: 076-129 14 81

_________________________

Studievägledare: Britt-Marie Martinsson
brittmarie.martinsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 32 512

Dela: