Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedande utbildning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, vara kreativ, ta ansvar och finna lösningar på olika problemställningar.

Samhällsvetenskap handlar till stor del om att upptäcka olika slag av samband och försöka att finna orsaker till dem. Finns det till exempel något samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling? Hur påverkar massmedia vår världsbild?

Inriktning samhällsvetenskap

Du får studera olika samhällsfrågor och får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt synsätt. Det innebär bland annat att formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar och att använda samhällsvetenskapliga metoder, som till exempel intervjuer och enkäter. Genom studierna förbättrar du din förmåga att kommunicera ett budskap i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Programfördjupning  (300 poäng)

  • Engelska 7
  • Internationella relationer
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Inriktning beteendevetenskap

Du får studera olika samhällsfrågor och får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt synsätt. Det innebär bland annat att formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar och att använda samhällsvetenskapliga metoder, som till exempel intervjuer och enkäter. Genom studierna förbättrar du din förmåga att kommunicera ett budskap i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Programfördjupning (300p)

  • Engelska 7
  • Medier, samhälle och kommunikation 1
  • Psykologi 2b
  • Religionskunskap 2

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

_________________________

Rektor: Pernilla Ericols
pernilla.ericols@stockholm.se
Telefon: 076-129 14 81

_________________________
Studievägledare: Britt-marie Martinsson
brittmarie.martinsson@stockholm.se
Telefon 08-508 32 512

Dela: