Ekonomiprogrammet

För dig som är intresserad av företagsekonomi, samhällsekonomi eller juridik och tänker läsa vidare på högskolan passar ekonomiprogrammet väldigt bra.

Här får du kunskap om företagens roll i samhället och som skapare av resurser. Du får även tillfälle att utveckla företagarens viktigaste egenskap, entreprenörskap. Våra lärare har lång erfarenhet av att arbeta med ungt företagande (UF).
Du får också lyfta blicken från det företagsekonomiska perspektivet till det samhällsekonomiska och sätta dig in i frågor som handlar om samhällets resurser och hållbar utveckling. Inom juridiken får du kunskap om hur det svenska rättssystemet sätter ramar för samhällets sätt att fungera.

Inriktning ekonomi

Här får du pröva på att starta och driva ett företag i kursen Entreprenörskap och företagande (UF). Du får också djupa kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring och ledarskap.

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Programfördjupning (300 poäng)

  • Engelska 7
  • Marknadsföring
  • Retorik

Inriktning juridik

Här får du läsa kurser i affärsjuridik och rättskunskap. Inriktningen ger dig även kunskaper om rättsordningens betydelse för det demokratiska samhället och hur svensk rätt påverkas av internationell rätt, bland annat EU. Du får också utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Du får också pröva på att starta och driva ett företag.

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Programfördjupning (300 poäng)

  • Engelska 7
  • Kriminologi/Internationell rätt (Hum/Sam fördjupning)
  • Retorik

Studievägledare - Ekonomi: Britt-Marie Martinsson
brittmarie.martinsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 32 512
_________________________

Rektor: Pernilla Ericols
pernilla.ericols@edu.stockholm.se
Telefon: 076-129 14 81
 

Dela: