Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Kärrtorps gymnasium är ett väl inarbetat team som består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger, resurspedagorer, studie- och yrkesvägledare och biträdande rektor.

Elevhälsans uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödjande i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det sker tillsammans med elever, lärare och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skolmiljö.

Elevhälsoteamet kartlägger enskilda elevers behov av stöd och ser till att rätt stöd sätts in som hjälp för att klara utbildningen.

 

Dela:
Kategorier: