Fonder och stipendier

Sparbankernas Barn- och Ungdomsstiftelse

Ger stöd till:

1. … ”unga, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004”.

2. …. ”unga, som drabbats av andra traumatiska händelser”. Kontakta kurator för mer information.

Se stiftelsens hemsida för ansökningsdatum. www.sbus.se
 

Pontus Nohres stiftelse
Till behövande unga för utbildning på gymnasienivå. Blankett hämtas på www.pontusnohresstiftelse.se och insändes under tiden 1-20 juni.
 

Axel och Sofia Alms stiftelse
Delar ut stipendium för behövande unga med godkända studieresultat. Ansökningstiden för Axel o Sofia Alm är 15 september – 15 oktober 2017. Ansökningsformulär kan hämtas på www.almsstiftelse.org eller hos kurator.
 

Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond
Vänder sig till behövande unga med goda studieresultat.
Ansökningarna ska vara inkomna senast torsdag 19 februari 2018. Läs mer på deras hemsida www.unmanfonden.se

 

Stockholms stads fonder:
Stockholms stad har ett antal fonder som elever i Stockholms skolor kan söka medel ur.
Gå in på  www.stockholm.se/stiftelser

Sök på: Utbildningsstiftelser – Elevstipendier.
Ansökningsperiod för vårterminen 2018 är 8 januari – 8 februari.
Ansökningsblanketter skrivs ut från hemsidan. Du kan ställa frågor om stiftelsen via
e-post: Funktion.stiftelser@stockholm.se eller på tel. 08-508 29 800.

Gålöstiftelsens stipendier för läsåret 2017/2018:
”Stipendier kan tilldelas behövande ungdomar, som är begåvade och folkbokförda i Storstockholm ( Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).”
* Dina föräldrars sammanlagda beskattningsbara inkomst får inte överstiga 500000 kr.

* Din mentor skall skriva rekommendationsbrev.

Ansökan ska ha kommit in senast den 31 januari 2018.

Ansökan inklusive bilagor görs digitalt. Gå in på Gålöstiftelsens hemsida: www.galostiftelsen.se och klicka på "Sök studiestipendium".
 

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse:
Stipendier delas ut till gymnasieungdomar i Storstockholm. Villkoren för bidrag är förutom studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation. Dessutom krävs svenskt medborgarskap.

Stipendierna kan sökas två gånger per år:
före 1 april, (alla årskurser)
före 1 oktober (endast åk 2 & 3)

Ytterligare information och ansökningsformulär finns under www.swärdeklund.se.

Fonder och stipendier - leta själv.
Som gymnasieelev kan du söka efter stipendier och fondmedel själv på olika sätt.

På internet:
www.syoguiden.com

På bibliotek:
Skolans bibliotek har fondböcker du kan leta i.

Församlingen där du bor:
Ring din församling och fråga om de har fondmedel du kan söka.

Betala proffs för hjälp:

www.stipendieinfo.se

www.globalgrant.com

www.stipendier.nu
 

Dela: