Frånvaroanmälan

På Kärrtorps gymnasium använder vi Skola24 för att registrera elevfrånvaro. Som vårdnadshavare har du möjlighet att anmäla frånvaro och att titta på förd frånvaro. Du måste först skapa ett konto.
Här finns information om hur man skapar kontot
Vid problem att logga in finns stadens medborgarsupport som hjälper till
e-support@stockholm.se
Tel: 08-508 00 508

Anmäl frånvaro - klicka här

Elev och vårdnadshavare kan både anmäla frånvaro och se registrerad frånvaro. För vårdnadshavare är denna möjlighet kopplad till det formella vårdnadshavarskapet och gäller därmed så länge eleven är omyndig.

Frånvaroanmälan per telefon

Ring 0515-77 70 21
Knappa in elevens personnummer (10 siffror)
Invänta bekräftelse innan ni avslutar samtalet.
Anmälan gjord före 12.00 registreras på innevarande dag, efter klockan 12.00 på efterkommande dag.

Notifiering vid sjukanmälan via telefon

När man ringer in frånvaron får man som vårdnadshavare ett meddelande vid första frånvarotillfället att eleven är frånvarande. Meddelandet skickas till den epostadress man skrivit in i Skola24. Detta ska ses som ett kvitto på att en frånvaroregistrering är gjord och inte förväxlas med meddelandet om ogiltig frånvaro. Allt för att förhindra missbruk av denna funktion då också omyndiga elever kan ringa in sin frånvaro.

Om någon frånvaroregistrering blivit fel:

Elev eller vårdnadshavare, som anser att eleven har fått felaktig frånvaro, skall vända sig till:

  • undervisande lärare*, om det gäller enskild lektion
  • sin mentor*, om det gäller flera lektioner

Om något inte fungerar:

  • Om elev eller vårdnadshavare av någon orsak inte själv kan anmäla frånvaro, ska man kontakta elevens mentor*.
  • Vid behov av ytterligare hjälp, maila till: 

* Telefon och e-postadresser till samtliga lärare finns här

Frånvaropolicy

All sjukfrånvaro skall anmälas. Om frånvaro inte anmäls i förväg, blir den registrerad som oanmäld. Frånvaro för t.ex. tandläkarbesök intygas direkt till respektive kurslärare.

För övrig ledighet lämnas ansökan till din mentor. Speciell blankett finns på expeditionen och kan även laddas ner här.

Dela: