Kränkande behandling - vår åtgärdsplan

Om du ser, hör eller observerar en kränkande behandling ska du ingripa med en direkt tillsägelse.

Om någon av lärarna eller någon annan av skolans personal får veta att du har blivit utsatt för en kränkande behandling, anmäls det omedelbart till rektor och till skolans antimobbinggrupp.

Rektor är ansvarig för att omständigheterna utreds och att besluta om aktiviteter för att förhindra att det händer igen. 

Utredningsskyldighet och skyldigheten att vidta åtgärder beskrivs i 6 kap. § 10 skollagen och i 2 kap. § 7 diskrimineringslagen

Antimobbinggruppen

Gruppen består av:

  • rektor
  • kurator
  • lärare

Antimobbinggruppens arbetssätt

Gruppen samlas när någon i gruppen fått kännedom att en elev eller en i personalgruppen känner sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Gruppen diskuterar om hur utredningen ska gå till och vem som ansvarar för vad. gruppen har kännedom om olika metoder som kan användas. Syftet med utredningen är att få en så tydlig bild vad som har hänt och för att förstå vad det är som har lett till det som inträffat.

  1. inledande frågor till inblandande
  2. inledande samtal till inblandade
  3. observation i klassrummet
  4. samtal med kamrater
  5. samtal med lärare och andra personer i skolans personalgrupp
  6. samtal med vårdnadshavare

Alla samtal ska dokumenteras som utredningsanteckningar. Ibland kan även sms-meddelanden och facebook-anteckningar vara källor till viktig information.

 

Dela:
Kategorier: