Hej

Jag heter Pernilla Ericols och är ny rektor på Kärrtorps gymnasium och jag ser verkligen fram emot ett spännande läsår tillsammans med elever och personal. Min grundinställning är att med rätt förutsättningar så vill och kan alla vara med och ta ansvar och påverka och det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling.  Min uppgift som rektor är att ta tillvara det engagemang och den kreativitet som finns hos elever och personal och att bidra med det jag är bra på som bl a handlar om att bygga tillitsfulla relationer och skapa en tydlig organisation och ledning.  Min ambition är att vara närvarande och delaktig och att det ska vara lätt att komma till mig med både synpunkter, förslag och frågor.

Dela: