Om skolan

Kärrtorps gymnasium

Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och vi som arbetar här gör allt vi kan för att våra elever ska nå sina mål. Trygghet, trivsel och arbetsro är viktigt och vi prioriterar goda relationer mellan ungdomar och vuxna. 

Lärarledda och välplanerade lektioner är stommen i lärandet på Kärrtorps gymnasium och vi stöttar på olika sätt våra elever i att fokusera på undervisningen. Yrkesskickliga och engagerade lärare inspirerar och utmanar. Undervisningen på alla våra program är inriktad på att förbereda för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Samverkan

På Kärrtorps gymnasium vill vi att våra elever ska komma i kontakt med samhället utanför skolan och vi gör studiebesök, bjuder in föreläsare och samarbetar med näringsliv, organisationer och universitet och högskolor i olika sammanhang. Vi har ett globalt perspektiv och arbetar mycket med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi är en av Amnesty Internationals samarbetsskolor.

Organisation

Skolans ledningsgrupp består av:

 • Rektor som har  övergripande ansvar för hela skolan.
 • Två biträdande rektorer
 • Administrativ chef med ansvar för lokaler, ekonomi, expedition och pedagogisk administration.
 • Representanter från programarbetslagen.
 • Representant från elevhälsoteamet.

Arbetslag

Arbetslagen på enheterna utvecklar arbetssätt, arbetar med ämnessamverkan samt ansvarar för elevernas studiesituation och inflytande över sina studier.

Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsoteam består av:

 • kurator
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger
 • resurspedagoger

Serviceområden

 • Expedition
 • IT-avdelning
 • Vaktmästeri
 • Skolrestaurang
 • Bibliotek

IT

Tillgången på datorer och internet är god. Varje elev disponerar en bärbar dator under hela studietiden och skolan har trådlöst nätverk. 

På skolan använder vi det pedagogiska datorsystemet Fronter. Där finns övningsuppgifter, lektionsplaneringar och annan information som du behöver för dina studier.

Historik

Kärrtorps gymnasium finns sedan 1958 i en vacker och tidstypisk skolbyggnad, ritad av arkitekten Kjell Ödéen.

Skolan har under slutet av 90-talet genomgått omfattande renoveringar och erbjuder en god studiemiljö i fräscha lokaler. I skolans hjärta finns den naturliga träffpunkten – den magnifika ljushallen - med bibliotek och sittgrupper för både umgänge och studier

Framtiden

På Kärrtorps gymnasium bedrivs ett ständigt förbättringsarbete för att alltid erbjuda en utbildning som är aktuell och i överensstämmelse med samhällets utveckling och krav.

Dela:
Kategorier: