Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedande utbildning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, vara kreativ, ta ansvar och finna lösningar på olika problemställningar.

Samhällsvetenskap handlar till stor del om att upptäcka olika slag av samband och försöka att finna orsaker till dem. Finns det till exempel något samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling? Hur påverkar massmedia vår världsbild?

Oavsett vilken av våra inriktningar du väljer, kan du om du vill välja vår profil film och foto. Det valet gör du i så fall i slutet av årskurs ett. Läs mer om profilen under respektive inriktning.

Alla elever på vårt samhällsvetenskapliga program gör under årskurs 3 ett arbete kopplat till mänskliga rättigheter och som en del av det arbetet ges möjlighet att delta i en studieresa till Polen där vi besöker Auschwitz och Birkenau.

Inriktning samhällsvetenskap

Du får studera olika samhällsfrågor och får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt synsätt. Det innebär bland annat att formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar och att använda samhällsvetenskapliga metoder, som till exempel intervjuer och enkäter. Genom studierna förbättrar du din förmåga att kommunicera ett budskap i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 1

 • Engelska 7
 • Medieproduktion 1
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 2

 • Medieproduktion 1
 • Film- och tv-produktion 1
 • Fotografisk bild 1

 

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Inriktning beteendevetenskap

Du får studera olika samhällsfrågor och får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt synsätt. Det innebär bland annat att formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar och att använda samhällsvetenskapliga metoder, som till exempel intervjuer och enkäter. Genom studierna förbättrar du din förmåga att kommunicera ett budskap i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Programfördjupning (300 poäng) - alternativ 1

 • Engelska 7
 • Medieproduktion 1
 • Psykologi 2b
 • Religionskunskap 2

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 2

 • Medieproduktion 1
 • Film- och tv-produktion 1
 • Fotografisk bild 1

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

_________________________

Rektor: Pernilla Ericols
pernilla.ericols@stockholm.se
Telefon: 076-129 14 81

_________________________
Studievägledare: Britt-marie Martinsson
brittmarie.martinsson@stockholm.se
Telefon 08-508 32 512

Dela: