Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedande utbildning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, vara kreativ, ta ansvar och finna lösningar på olika problemställningar.

Samhällsvetenskap handlar till stor del om att upptäcka olika slag av samband och försöka att finna orsaker till dem. Finns det till exempel något samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling? Hur påverkar massmedia vår världsbild?

Oavsett vilken av våra inriktningar du väljer, kan du om du vill välja vår profil film och foto. Det valet gör du i så fall i slutet av årskurs ett. Läs mer om profilen under respektive inriktning.

På båda våra samhällsvetenskapliga inriktningar kommer du också i olika kurser få fördjupa dig i ämnet kriminologi och till exempel lära dig mer om brottslighetens orsaker och vad som kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Alla elever på vårt samhällsvetenskapliga program gör under årskurs 3 ett arbete kopplat till mänskliga rättigheter och som en del av det arbetet ges möjlighet att delta i en studieresa till Polen där vi besöker Auschwitz och Birkenau.

Inriktning samhällsvetenskap

Du får fördjupa dig i ämnen som till exempel samhällskunskap, historia och religion och studera frågor som handlar om vårt samhälle både i dag och i ett historiskt perspektiv.

Genom att arbeta med frågeställningar som

 • Varför finns det fattigdom? 
 • Är en värld utan krig möjlig?
 • Hur kan vi lösa klimatutmaningarna?

utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och skaffar dig redskap för att förstå hur vår värld fungerar och vad du kan göra för att vara med och ta ansvar och påverka. Du kommer att få arbeta undersökande med samhällsvetenskapliga metoder som intervjuer och enkäter och du utvecklar din förmåga att kommunicera både i tal och skrift på både svenska och engelska. På inriktningen samhällsvetenskap kommer du att få en ökad förståelse och fördjupade kunskaper om hur samhället fungerar.

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 1

 • Engelska 7
 • Medieproduktion 1
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 2

 • Medieproduktion 1
 • Film- och tv-produktion 1
 • Fotografisk bild 1

 

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Inriktning beteendevetenskap

Du får studera psykologi och sociologi och lära dig om hur människan tänker, känner och beter sig både som enskild individ och i grupp.

Du får möjlighet att fördjupa dig i frågeställningar som

 • Föds man till en viss person eller är det uppväxten som avgör?
 • Vad kommer känslorna ifrån och hur påverkas vi av dem?
 • Hur påverkar klass, etnicitet och genus våra förutsättningar i livet?

Studierna varvas med ett utåtriktat och undersökande arbetssätt i form av observationer, intervjuer och enkäter och du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. På inriktningen beteendevetenskap kommer du att få en ökad förståelse och fördjupade kunskaper om mänskligt beteende.

Programfördjupning (300 poäng) - alternativ 1

 • Engelska 7
 • Medieproduktion 1
 • Psykologi 2b
 • Religionskunskap 2

Programfördjupning  (300 poäng) - alternativ 2

 • Medieproduktion 1
 • Film- och tv-produktion 1
 • Fotografisk bild 1

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

_________________________

Rektor: Pernilla Ericols
pernilla.ericols@edu.stockholm.se
Telefon: 076-129 14 81

_________________________
Studievägledare: Britt-marie Martinsson
brittmarie.martinsson@edu.stockholm.se
Telefon 08-508 32 512

Dela: