Skolans rektor, Pernilla Ericols, diskuterar elevens roll i samhället i UR-programmet "Lärlabbet".

Skolans rektor, Pernilla Ericols, medverkar i UR-programmet "Lärlabbet" som vänder sig till lärare och skolledare. 

urskola.se/Produkter/196532-Larlabbet-Eleven-i-samhallet

I detta inslag, som är sammanlagt ca 30 min, diskuterar Pernilla och grundskoleläraren Carina Hafrén skolans roll och möjligheter när det gäller engagemang och inflytande för unga i samhället. Forskaren och didaktikern Dr Johan Sandahl medverkar också i programmet. En av skolans viktigaste uppgifter, säger Pernilla, är att öka unga människors vilja och möjligheter att vara med och ta ansvar och påverka i samhället!

Dela:
Kategorier: