Skolsköterska

 

IngaLena Lund
arbetar på skolan tisdag - fredag.
Telefon: 08 508 32 517
E-post: ingalena.lund@stockholm.se
 

Vår skolläkare heter Barbro Bransome.
Hon kommer regelbundet till skolan. Tid beställer du via skolsköterskan.

Vår uppgift är att följa din hälsa. Du kan rådfråga oss om det mesta. Om kroppen och själen, om medicinska funderingar. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser, som t.ex. sjukvården, ungdomsmottagning eller BUP.

Tystnadsplikt
Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att vi inte utan ditt medgivande får föra vidare sådant du anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du t.ex. utsätts för våld eller övergrepp.

Försäkring
Du är olycksfallsförsäkrad genom stadens försorg. Gå in på www.sterikforsakring.stockholm.se om olyckan är framme. Försäkringen gäller hela dygnet året om. Kontrollera ditt privata försäkringsskydd, många undantag finns.

Hälsosamtal
Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Det innebär att du och skolsköterskan har ett samtal om din hälsa. Du besvarar bl.a. en hälsoprofil.

 

Dela:
Kategorier: