Språkintroduktion

På Kärrtorps gymnasium erbjuder vi Språkintroduktion (SI) för dig som saknar godkänt betyg i Svenska som andraspråk åk 9, för att bli behörig att söka till nationellt program på gymnasiet. Du följer en individuell studieplan utifrån kunskaper i svenska, tidigare studier och dina mål för framtiden. Studieplanen ses över kontinuerligt. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen. Du kan läsa in behörighet både till yrkesförberedande och studieförberedande program.

Vårt arbetssätt:

Vi samarbetar mellan olika ämnen, och arbetar också i projekt med klasser på gymnasiet. På Kärrtorps gymnasium arbetar lärare och elevhälsa tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av specialpedagoger.

Grundskoleämnen du kan läsa:

  • ​Allmän inriktning (1-3 år): Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Bild, Musik, Religion/Biologi, Idrott, Modersmål.
  • Samhällsvetenskaplig inriktning (1-3 år): Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Bild, Musik, Idrott, Samhällskunskap, Historia, Religion, Geografi, Modersmål + ett naturvetenskapligt ämne.
  • Naturvetenskaplig inriktning (1-3 år): Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Bild, Musik, Idrott, Samhällskunskap, Kemi, Fysik, Biologi, Modersmål  + ett samhällsvetenskapligt ämne. 

 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Britt Persson, biträdande rektor
Tel 08-508 32 526
E-post: britt.l.persson@edu.stockholm.se

Britten Martinsson, studie- och yrkesvägledare.
Tel 08 – 508 32 512. 
E-post: brittmarie.martinsson@edu.stockholm.se 

 

 

Dela: