Elevkåren

Elevkåren på Kärrtorps gymnasium arbetar för gemenskap och stort engagemang bland eleverna. Målet är att alla vi elever ska känna oss delaktiga i händelser på skolan. Detta genom att vi tillsammans planerar och anordnar olika event för hela skolan. Vi har på så sätt möjlighet att delta i elevkårsverksamheten och kan vid sidan av studierna ha en produktiv skolgång.

Antal: 1

  • En penna och ett papper

    Föreningar

    Eleverna på skolan har möjlighet att starta självständiga föreningar skilda från elevkåren utefter egna intressen. Alla föreningar erbjuds rådgivning och stöd från elevkåren och elevkårstjänstemännen. Att starta en förening är inte svårt. Vill du starta syjunta, fikaklubb eller kanske en bouleförening? En skoltidning vore väldigt roligt. Kontakta någon av elevkårens föreningsansvariga.

    Kategorier: