Vår vision

Alla i skolan, studerande och anställda, känner sig respekterade och visar förståelse för varandra.

Skolan är fri från trakasserier, kränkningar och mobbning.

Varje individ möts i enlighet med dennes förutsättningar och behov.
 
Som elev på Kärrtorps gymnasium känner du att du kan:

  • agera i enlighet med dina demokratiska fri- och rättigheter

  • med respekt för andra inte låta dina handlingar och åsikter kränka någon annan.

Dela:
Kategorier: